டீ பால் பாத்திரம் கரை நீங்கி மின்னணுமா?cleaning tea vessal easily|How to clean a tea,milk pan easily

அடிப்பிடித்த பாத்திரம் சுத்தமாக சூப்பர் ஐடியா....
டீ பால் பாத்திரம் கரை நீங்கி மின்னணுமா?
cleaning tea vessal easily|How to clean a tea,milk pan easily
how to clean burnt vessel in just 5 minutesTamil /
DIY How to Clean Burnt Pan Easily-Useful Kitchen Tip-Easiest Way to Clean a Burnt Pan or Pot
cleaning ideas of burns pan and pot.
how to clean burnt pots?
how to clean a burnt stainless steel pot?
Learn Tamil Recipes at Homely Tips - Offcial Youtube Channel
+