FMSHOP 02 : lần đầu tiên đội mũ siêu nhân đỏ hàng xịn .LEGACY RED RANGER HELMET