Cân tự động Raspberry Pi and Arduino Phần 1 Test cân và chiều cao

Đây là đồ án cân điện tử tự động đo chiều cao và cân nặng đưa lên web server.
+