สร้างโต๊ะเลื่อยวงเดือน DIY ตอนที่ 4 ทำรางสไลด์เลื่อยวงเดือน | make a table Circular saw Part 4

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ

ติดต่อสอบถามได้ที่นี้ครับ
Facebook : https://www.facebook.com/Waeharet1/

สร้างโต๊ะเลื่อยวงเดือนทุกตอนจนจบ
กด https://www.youtube.com/playlist?list=PLkVVy0SZbGUG1Krfx50huQXPrF2tbH89q


DIY เร้าเตอร์เจาะไม้ทำรางสไลด์ สามารถเจาะเป็นแนววงกลมได้ง่ายมากครับ
รับรมเลยครับ

ตอนที่ 1
DIY เร้าเตอร์เจาะไม้ ตอนที่ 1 | Palm Router DIY
กด https://youtu.be/zJw6ftWcWyk
ตอนที่ 2
DIY เร้าเตอร์เจาะไม้ ตอนที่ 2 | Palm Router DIY
กด https://youtu.be/Lh_ZYCxrtiA

#WAEHARET#DIY
+