Papercut Lightbox NNT: Chú hươu trong rừng sâu

Sản phẩm bao gồm 1 hộp tranh (có jack cắm và công tắc mặt sau) và 1 cục adapter 12V.
+